Ifjú szakmunkásokat avattunk a Vigadóban

2018. június 07., 10:46

A néhány éve újraélesztett hagyomány folytatódik. 2018. június 1-jén ismét megrendezésre került az iskolánkban végzett szakemberek avatója, közismert nevén a „Szakmunkásavató ünnepség”. A rendezvény számára ismét méltó körülményt biztosított a városi Vigadó impozáns épülete. Az ünnepélyes zászlóbehozatal, majd a Himnusz elhangzását követően Toldi Attila igazgató úr köszöntötte meghívott vendégeinket, a végzett szakmunkásokat és hozzátartozóikat, valamint a gyakorlati képzőhelyek képviselőit.

Az ünnepség Simon Éva a Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola 7. c osztályos tanulójának előadásával kezdődött, aki hortobágyi népdalcsokorral és klarinétjátékával köszöntötte a megjelenteket.

Már hagyománnyá vált az is, hogy a szakmai képzésben kiemelkedő munkát végző képzőhelyek, képzőhelyi oktatók, valamint pedagógus kollégák közül az Illéssy Alapítvány által odaítélt Illéssy Sándor-díjak is ezen ünnepség keretében kerülnek átadásra.

Demeter Jánosné kuratóriumi elnök és Toldi Attila igazgató az Illéssy Sándor-díj átnyújtásával ismerte el Eperjesi Judit, és rajta keresztül a SPAR Magyarország Kft., valamint Tóth László igazgatóhelyettes, cukrászoktató kollégánk odaadó és áldozatos munkáját, amelyet a jövő szakembereinek felkészítésében végeztek. Munkájukat ezúton is megköszönve gratulálunk a kitüntetésekhez.

A díjakátadása után Dr. Szél András aljegyző úr mondott köszöntőt, majd Szabó Zoltán úr, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara képviseletében jelképesen átvette a szakembereket a megye és az ország gazdasága számára.

Szász Veronika, a Baptista Szeretetszolgálat területi igazgatója a fenntartó nevében köszöntötte ifjú szakmunkásainkat. Végzős diákjaink nevében Kovács Ibolya 13. A osztályos Pro Schola-díjas, diákönkormányzati különdíjas, érettségi után vendéglátásszervező szakmai képesítést szerző tanuló mondott szívhez szóló búcsúbeszédet.

Ezt követően Toldi Attila igazgató úr ismertette a szakmai vizsgák eredményességét, miszerint a vizsgán megjelent 78 tanuló eredményes szakmai vizsgát tett. A vizsgaátlag 3,86, amely nagy örömünkre két tizeddel jobb, mint a tavalyi átlag. Számukra a szakmai képzés véget ért és átvehették bizonyítványaikat, valamint az általuk igényelt Europass bizonyítványokat. Bizonyítványaikat az igazgató úr és az osztályfőnökeik adták át Ari Katalin tanárnő felkonferálása mellett, aki először egy szép verssel köszöntötte az ifjú szakmunkásokat.

Szakmunkásavató ünnepségeink kiemelkedő eseménye, hogy a gyakorlati képzőhelyek képviselői itt köszönik meg az arra érdemes tanulók tevékenységét, a képzőhelyeken nyújtott teljesítményét. Így volt ez most is. A Borsodi Műhely Kft., a Horváth Kft. és a Präzi Hungária Kft. jeles képviselőiajándékokkal és állásajánlatokkal tették színesebbé és emlékezetesebbé ifjú szakmunkásaink számára a tanulmányi időszakuk lezárását.

Az Illéssy Sándor Baptista Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola nevelőtestülete számára a szakmunkásavató ünnepség egyben a mindennapi munkánk eredményességének elismerése, és annak a reményeinknek a megtestesülése, hogy kellő tudással és útravalóval tudjuk útjukra bocsátani a jövő szakembereit ahhoz, hogy hasznos tagjaivá válhassanak az ország technológiai és gazdasági fejlődését biztosító szakembergárdának.

Képek az iskola facebook oldalán.

Lévai János igazgatóhelyettes