Tudnivalók, különlegességek a 2021. évi tavaszi érettségi vizsgaidőszakban

2021. február 03., 09:24

Azon vizsgázók, akik a 2019/2020. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában valamely vizsgatárgyból sikeres érettségi vizsgát tettek, az érettségi bizonyítvány megszerzése után, legkésőbb a 2020/2021. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában az adott vizsgatárgyból egy alkalommal térítésmentesen tehetnek ismétlő érettségi vizsgát.

 

A középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. Ez alól – a tavalyi tanévhez hasonlóan – nem mentesít a pandémiás időszak sem. Jelenleg is tudjuk biztosítani a közösségi szolgálat teljesítését az iskolánkban, vagy tudjuk javasolni az állatvédő egyesületeket (pl. kutyasétáltatás). Partnereink a közösségi szolgálatban:

http://illessy.baptistaoktatas.hu/file/list_e/2091/file/partnereink-a-kozossegi-szolgalatban.pdf

 

Az írásbeli és szóbeli vizsgákon érvényes egészségügyi szabályokról, illetve azok betartásáról a vizsgaidőszak előtt szóban fogok tájékoztatást adni.

 

Akiknek fizetni kell a vizsgáért…

  • Ø Ha a jelentkező vizsgajelentkezését kormányhivatalba nyújtja be, a középszintű érettségi vizsgáért az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 15%-ának megfelelő, ezer forintra kerekített összeget kell fizetnie az OH számára (ez az összeg 2021-ben 25.000.- Ft).
  • Ø Az emelt szintű érettségi vizsgáért minden vizsgadíjra kötelezett jelentkezőnek az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 25%-ának megfelelő, ezer forintra kerekített összeget kell fizetnie az OH számára (ez az összeg 2021-ben 42.000.- Ft).
  • Ø Ha a jelentkező a középszintű vizsgajelentkezését középiskolába nyújtja be, úgy a közép-szintű vizsga fent meghatározott vizsgadíját a középiskolába kell befizetni.
  • Ø A vizsgadíjak vizsgatárgyanként értendők.

 

Toldi Attila igazgató